. ครม.เห็นชอบของขวัญปีใหม่ 2566 เริ่ม 1 ม.ค.นี้ -
ข่าวสังคม - โซเชียล » ครม.เห็นชอบของขวัญปีใหม่ 2566 เริ่ม 1 ม.ค.นี้

ครม.เห็นชอบของขวัญปีใหม่ 2566 เริ่ม 1 ม.ค.นี้

20 ธันวาคม 2022
108   0

สำหรับมาตรการ ช้อปดีมีคืน หรือช้อปช่วยชาติแล้ว เป็นอีกหนึ่งในมาตรการของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ผ่านการซื้อสินค้าตามร้านค้าต่าง ๆ ที่จดทะเบียนในประเทศไทย

โดยล่าสุดวันนี้ 20 ธ.ค.2565ทำเนียบรัฐบาลที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบมาตรการ ช้อปดีมีคืน 2566 ของขวัญปีใหม่จากกระทรวงการคลังเรียบร้อยแล้ว

โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น เปิดให้ประชาชนนำค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้าและบริการ มาลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง วงเงินสูงสุด 40,000 บาทต่อคน ระยะเวลา ช้อปดีมีคืน เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม -15 กุมภาพันธ์ 2566 รวมเป็นระยะเวลา 46 วัน

ส่วนสินค้าและบริการที่ใช้ลดหย่อนภาษี ช้อปดีมีคืน มีดังนี้

-สินค้าและบริการทั่วไปที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

-หนังสือ

-สินค้า OTOP ที่ลงทะเบียนกับกรมพัฒนาชุมชนแล้ว

อย่างไรก็ตาม หากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป